Składki ZUS obowiązujące 2018 roku

SKŁADKI ZUS obowiązujące w  2018 PŁATNE DO 10 -TEGO każdego miesiąca

Składki ZUS dla przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych zasad opłacania

Składka na ubezpieczenie społeczne – 51 z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

200,16

Składka na ubezpieczenie społeczne – 51 bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

184,72

Składka na ubezpieczenie zdrowotne – 52

319,94
Składki razem do zapłaty :
z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym : 520,10 zł
bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego : 504,66 zł

 

 

 

Składki ZUS dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych

Składka na ubezpieczenie społeczne – 51 z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

846,91

Składka na ubezpieczenie społeczne – 51 bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

781,60

Składka na ubezpieczenie zdrowotne – 52

319,94

Składka na FP – 53

65,31

Składki razem do zapłaty :
z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym : 1 232,16 zł
bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego : 1 166,85 zł

Kalendarium

25.01.2018 czwartek termin zapłaty podatku VAT-7 za miesiąc grudzień 2017 oraz VAT 7 K za IV  kwartał 2017

Kalendarium

22.01.2018 poniedziałek – termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą za miesiąc grudzień 2017  (PIT 4, PIT 5, PIT 5 L) oraz za IV kwartał 2017 (PIT 5, PIT 5 L)  

 

Składki ZUS obowiązujące w 2017 roku

SKŁADKI ZUS obowiązujące w  2017 PŁATNE DO 10 -TEGO każdego miesiąca

Składki ZUS dla przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych zasad opłacania

Składka na ubezpieczenie społeczne – 51 z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

190,62

Składka na ubezpieczenie społeczne – 51 bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

175,92

Składka na ubezpieczenie zdrowotne – 52

297,28

 

 

Składki ZUS dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych

Składka na ubezpieczenie społeczne – 51 z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

812,61

Składka na ubezpieczenie społeczne – 51 bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

749,94

Składka na ubezpieczenie zdrowotne – 52

297,28

Składka na FP – 53

62,67

Składki ZUS obowiązujące w 2016 roku

SKŁADKI ZUS obowiązujące w  2016 PŁATNE DO 10 -TEGO każdego miesiąca

Składki ZUS dla przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych zasad opłacania

Składka na ubezpieczenie społeczne – 51 z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

176,33

Składka na ubezpieczenie społeczne – 51 bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

162,73

Składka na ubezpieczenie zdrowotne – 52

288,95

 

Składki ZUS dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych

Składka na ubezpieczenie społeczne – 51 z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

772,96

Składka na ubezpieczenie społeczne – 51 bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

713,35

Składka na ubezpieczenie zdrowotne – 52

288,95

Składka na FP – 53

59,61

 

niższe składki zus kwiecień – grudzień 2015

Zmiana wysokości procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z 1,93% na 1,80%  ma wpływ na wysokość wpłacanych składek na ubezpieczenie społeczne  
SKŁADKI ZUS obowiązujące kwiecień-grudzień 2015 PŁATNE DO 10 -TEGO każdego miesiąca 

Składki ZUS dla przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych zasad opłacania

Składka na ubezpieczenie społeczne – 51 z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

166,79

Składka na ubezpieczenie społeczne – 51 bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

153,93

Składka na ubezpieczenie zdrowotne – 52

279,41

 

Składki ZUS dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych

Składka na ubezpieczenie społeczne – 51 z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

754,67

Składka na ubezpieczenie społeczne – 51 bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

696,47

Składka na ubezpieczenie zdrowotne – 52

279,41 

Składka na FP – 53

58,20

 

składki zus obowiązujące w 2015 styczeń -marzec

SKŁADKI ZUS obowiązujące styczeń-marzec 2015 PŁATNE DO 10 -TEGO każdego miesiąca 

Składki ZUS dla przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych zasad opłacania

Składka na ubezpieczenie społeczne – 51 z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

167,47

Składka na ubezpieczenie społeczne – 51 bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

154,61

Składka na ubezpieczenie zdrowotne – 52

279,41

 

Składki ZUS dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych

Składka na ubezpieczenie społeczne – 51 z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

757,76

Składka na ubezpieczenie społeczne – 51 bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

699,56

Składka na ubezpieczenie zdrowotne – 52

279,41 

Składka na FP – 53

58,20

 

 

składki zus obowiązujące w 2014 roku

SKŁADKI ZUS obowiązujące styczeń-grudzień 2014 PŁATNE DO 10 -TEGO każdego miesiąca 

Składki ZUS dla przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych zasad opłacania

Składka na ubezpieczenie społeczne – 51 z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

160,78

Składka na ubezpieczenie społeczne – 51 bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

148,43

Składka na ubezpieczenie zdrowotne – 52

270,40

 

Składki ZUS dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych

Składka na ubezpieczenie społeczne – 51 z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

716,99

Składka na ubezpieczenie społeczne – 51 bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

661,92

Składka na ubezpieczenie zdrowotne – 52

270,40 

Składka na FP – 53

55,07

 

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – limit na 2014 rok

Ustawa z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998r., Nr 144, poz.930 z późn. zm.):

Art. 6. 4. Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:
1) w roku poprzedzającym rok podatkowy:

  • a) uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej 633.450 zł (równowartość 150.000 euro) ,
  • b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 633.450 zł (równowartość 150.000 euro);

2) rozpoczną wykonywanie działalności w 2014 r. i nie będą korzystali z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

Prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu w 2014 r. będą mieli podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2013 r. nie przekroczą kwoty 105.575 zł (równowartość 25.000 euro).

Wysokość limitu jest przeliczana według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu 01.10.2013 
źródło : Gazeta Podatkowa nr 86 (1023) z dnia 28.10.2013

Limit przychodów decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych

 

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych   od 1 stycznia 2014 roku będą miały przedsiębiorstwa, które osiągnęły przychody netto w wysokości 5 059 560 zł.

 

Limit przychodów to wynik przeliczenia wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz.1223 z późn. zm.), tj. 1,2 mln euro po kursie z 30 września.

Dla porównania limit dla roku 2013  wynosił  4 936 560 zł.