Od lutego wyższe składki ZUS

Od 01 lutego 2012 w związku z podniesieniem o 2 punkty procentowe składki na ubezpieczenie rentowe obowiązuje nowa wyższa składka na ubezpieczenie społeczne .

SKŁADKI ZUS obowiązujące w 2012 PŁATNE DO 10 -TEGO każdego miesiąca 

Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych zasad opłacania składek wynoszą :

  • Składka na ubezpieczenie społeczne łącznie z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym: 51 –  142,39 zł
  • Składka na ubezpieczenie zdrowotne :  52 – 254,55 zł

Razem składki od miesiąca lutego łącznie z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym: 396,94 zł


  • Składka na ubezpieczenie społeczne  bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego: 51 – 131,36 zł
  • Składka na ubezpieczenie zdrowotne :  52 – 254,55 zł

Razem składki od miesiąca lutego bez składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe: 385,91 zł

 

Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych  od miesiąca lutego 2012 wynoszą:

  • Składka na ubezpieczenie społeczne łącznie z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym: 51-669,38  zł
  • Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 52 – 254,55 zł
  • Składka na fundusz pracy: 53 – 51,83 zł

Razem składki od miesiąca lutego łącznie z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym : 975,76 zł

 

  • Składka na ubezpieczenie społeczne  bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego: 51 –617,55  zł
  • Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 52 – 254,55 zł
  • Składka na fundusz pracy: 53 – 51,83 zł

Razem składki od miesiąca lutego bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego: 923,93zł

Możliwość komentowania jest wyłączona.