Od marca wyższe diety za podróż służbową

Od 1 marca ulegnie zmianie wysokość diety na obszarze kraju, zostanie ona podniesiona z 23 zł na 30zł.

Ryczałt za nocleg przysługujacy pracownikowi w razie nie zapewnienia mu bezpłatnego noclegu lub gdy pracownik nie przedłozy rachunku na nocleg będzie wynosił 45 zł (150% x30zł).

Ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej za każdą rozpoczetą dobę podróży krajowej będzie wynosił 6 z ł (20% x30zł).

Limit zwrotu kosztów noclegu w obiektach hotelowych, będzie przysługiwał w wysokości przedstawionego rachunku – jednak nie wyższej za dobę hotelową niż dwudziestokrotność diety, czyli 600zł (20x30zł).

Wyskość diety krajowej może ulec zmniejszeniu w przypadku zapewnienia bezpłatnego wyżywienia 25% diety na śniadania i kolację, 50% diety na obiad.

 

Podróże zagraniczne (wybrane państwa)

Państwo Waluta od
1.01.2006 r.
od
1.03.2013 r.
Dieta Limit
na
noclegi
Dieta Limit
na
noclegi
Austria EUR 45 100 52 130
Belgia EUR 45 160 48 160
Dania DKK 324 800 406 1.300
Finlandia EUR 42 135 48 160
Francja EUR 45 120 50 180
Grecja EUR 45 104 48 140
Hiszpania EUR 48 120 50 160
Irlandia EUR 45 146 52 160
Luksemburg jak w Belgii jak w Belgii
Niderlandy EUR 42 120 50 130
Niemcy EUR 42 103 49 150
Portugalia EUR 48 85 49 120
Szwecja SEK 351 1.200 459 1.800
Wielka Brytania GBP 32 140 35 200
Włochy EUR 42 105 48 174
Stany Zjednoczone Ameryki (USA) USD 46 160 59 200
– w tym:
Nowy Jork
i Waszyngton
200 350
300

(Dz. U. z 2002 r. nr 236, poz. 1991 ze zm., z 2013 r. poz. 167)

Możliwość komentowania jest wyłączona.