Obowiązki ubezpieczonych w KRUS

Osoby prowadzące działalność gospodarczą ubezpieczone w KRUS muszą do 31 maja dostarczyć zaświadczenie o wysokości należnego podatku dochodowego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Przekroczenie granicznej kwoty należnego podatku dochodowego skutkuje wykluczeniem z ubezpieczenia rolniczego.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (M.P. z 2012r. poz.274) kwota graniczna podatku dochodowego na rok 2012 wynosi: 3011zł.

Informację tę składa się  w formie zaświadczenia o wpłaconej kwocie podatku dochodowego ( z  urzedu skarbowego), albo w formie oświadczenia, że nie została przekroczona kwota podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

źródło: ” Gazeta Podatkowa” z 6 maja 2013 nr 36 (973)

Możliwość komentowania jest wyłączona.