Ważne daty

Kalendarium

15.12.2017 piątek termin zapłaty składek za listopad 2017 na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych przez płatników niebędących jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi ani osobami fizycznymi opłacającymi składki wyłącznie za siebie.

Kalendarium

11.12.2017 poniedziałek termin zapłaty składek za miesiąc  listopad 2017  na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie