ZUS

Od lutego wyższe składki ZUS

Od 01 lutego 2012 w związku z podniesieniem o 2 punkty procentowe składki na ubezpieczenie rentowe obowiązuje nowa wyższa składka na ubezpieczenie społeczne .

SKŁADKI ZUS obowiązujące w 2012 PŁATNE DO 10 -TEGO każdego miesiąca 

Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych zasad opłacania składek wynoszą :

 • Składka na ubezpieczenie społeczne łącznie z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym: 51 –  142,39 zł
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne :  52 – 254,55 zł

Razem składki od miesiąca lutego łącznie z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym: 396,94 zł


 • Składka na ubezpieczenie społeczne  bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego: 51 – 131,36 zł
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne :  52 – 254,55 zł

Razem składki od miesiąca lutego bez składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe: 385,91 zł

 

Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych  od miesiąca lutego 2012 wynoszą:

 • Składka na ubezpieczenie społeczne łącznie z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym: 51-669,38  zł
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 52 – 254,55 zł
 • Składka na fundusz pracy: 53 – 51,83 zł

Razem składki od miesiąca lutego łącznie z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym : 975,76 zł

 

 • Składka na ubezpieczenie społeczne  bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego: 51 –617,55  zł
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 52 – 254,55 zł
 • Składka na fundusz pracy: 53 – 51,83 zł

Razem składki od miesiąca lutego bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego: 923,93zł

Za styczeń 2012 zapłacimy nowe składki ZUS

Składki zus za miesiąc styczeń 2012 płatne do 10 -tego lutego

Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych zasad opłacania składek, są wyższe po zmianie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 • Składka na ubezpieczenie społeczne łącznie z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym:    51 – 133,39 zł
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne :  52 – 254,55 zł

Razem składki za miesiąc styczeń łącznie z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym: 387,94 zł


 • Składka na ubezpieczenie społeczne  bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego: 51 – 122,36 zł
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne :  52 – 254,55 zł

Razem składki za miesiąc styczeń bez składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe: 376,91 zł

 

Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych  za miesiąc styczeń 2012 wynoszą:

 • Składka na ubezpieczenie społeczne łącznie z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym: 51- 627,07 zł
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 52 – 254,55zł
 • Składka na fundusz pracy: 53 – 51,83 zł

Razem składki za miesiąc styczeń łącznie z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym : 933,45 zł

 

 • Składka na ubezpieczenie społeczne  bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego: 51 – 575,24 zł
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 52 – 254,55 zł
 • Składka na fundusz pracy: 53 – 51,83 zł

Razem składki za miesiąc styczeń bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego: 881,62zł

Dokumenty ZUS najlepiej trzymać 50 lat

 

Z dziesięciu  lat do pięciu lat został skrócony okres, przez który płatnik składek jest zobowiązany przechowywać kopie dokumentów rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych oraz  dokumenty je korygujące. Termin liczony jest od dnia przekazania dokumentów do ZUS w formie elektronicznej bądź papierowej. Zmiany te zostały wprowadzone od 01 stycznia 2012 na mocy tzw.ustawy destrukcyjnej, tj. ustawy z dnia 16 września 2011r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców – (Dz.U. nr 232, poz.1378). Skrócenie tego okresu jest konsekwencją redukcji od 01 stycznia 2012 r.do pięciu lat okresu przedawnienia należności firm wobec ZUS  z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Natomiast dokumenty związane z opłacaniem składek  określa natomiast ustawa o emeryturach i rentach  z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z jej art. 125 a płatnik składek musi przechowywać listy płac, karty wynagrodzeń  na podstawie których ZUS ustala podstawę wymiaru emerytury  lub renty  przez 50 lat od dnia zakończenia zatrudnienia danego pracownika.