NIEZBĘDNIK PRZEDSIĘBIORCY

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty kadrowe:

PIT_2

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Kwestionariusz osobowy dla pracownika

Skierowanie pracownika na badania lekarskie

Zakres czynności pracownika

Zaświadczenie pracodawcy

Lista obecności

Wniosek urlopowy

Umowa o dzieło (z rachunkiem)

Umowa zlecenie

Dokumenty księgowe:

Arkusz spisu z natury

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanych elektronicznie

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z tytułu opłaconych składek

Wezwanie do zapłaty

Przedprocesowe wezwanie od zapłaty

Deklaracja uznania długu

CEIDG-1 Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

 

Linki:

Ministerstwo Finansówwww.mf.gov.pl – Oficjalna strona Ministerstwa Finansów znajdują się tam: dzienniki ustaw, międzynarodowe i krajowe standardy rachunkowości, raporty, analizy i statystyki dotyczące polskiej gospodarki;

ZUSwww.zus.pl  – Oficjalna strona Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – znajdą tam Państwo: formularze ZUS, porady i informatory dotyczące ubezpieczeń społecznych, wymiar, terminy rozliczania i opłacania składek, a także godziny otwarcia oddziałów i porady dotyczące załatwiania poszczególnych spraw;

NBPwww.nbp.pl –  Oficjalna strona Narodowego Banku Polskiego – zawiera użyteczne informacje na temat kursów walut, stóp procentowych NBP, wskaźniki, jak również interesujące raporty i statystyki dotyczące aktualnej polityki pieniężnej, rynków finansowych i systemu płatniczego w Polsce;

GUSwww.stat.gov.pl – Oficjalna strona Głównego Urzędu Statystycznego – znajdują się tam formularze, statystyki, dane makroekonomiczne oraz dostęp do portalu sprawozdawczego;

Państwowa Inspekcja Pracywww.pip.gov.pl –  Strona Państwowej Inspekcji Pracy – zawiera informacje dla pracowników i pracodawców, użyteczne akty prawne, porady i komunikaty, a także informacje na temat działalności kontrolnej prowadzonej przez PIP;

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczościwww.parp.gov.pl – Oficjalna strona Polskie Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – znajdują się tam opisy programów realizowanych przez PARP oraz informacje o formach pomocy, jaka udzielana jest za pośrednictwem PARP (zarówno ze środków pomocowych Unii Europejskiej, jak też budżetu państwa);

Portal Funduszy Europejskichwww.funduszeeuropejskie.gov.pl – Portal Funduszy Europejskich – zawiera użyteczne informacje poświęcone Funduszom Europejskim na lata 2007 – 2013 pomocne w ubieganiu się o środki z Unii Europejskiej. Strona zwiera również wyszukiwarkę dotacji, która pozwoli Państwu dowiedzieć się, jakie są możliwości pozyskania środków dla Waszych projektów.

Kalkulatorywww.infor.pl/kalkulatory  – umieszczone są tutaj różnego rodzaju kalkulatory pozwalające na uzyskanie wyczerpujących informacji;

Weryfikacja numeru VAT UE ( Validation )ec.europa.eu – na tej stronie można sprawdzić aktywność kontrahenta unijnego – czy jest czynnym podatnikiem VAT;

Business Navigator – najskuteczniejsza polska wyszukiwarka firm w internecie –  http://www.baza-firm.com.pl/