emerytura

Emerytem będzie każdy

 

ZUS wymaga od ubiegającego się o emeryturę  dokumentów świadczących o  stażu  pracy, wynagradzaniu, okresach ubezpieczenia.

Zdarza się, że ZUS kwestionuje świadectwa pracy, potwierdzenia wysokości zarobków z powodu niedokładnie odbitej pieczątki bądź podpisu obowiązkowego w danym okresie.

Kandydaci zobowiązani są do uzupełnienia dokumentacji, jednak co zrobić gdy dana firma przekształciła się w inny podmiot bądź została zlikwidowana.

 

Pomocne  będą bazy danych zlikwidowanych firm:

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych  http://ewidencja.archiwa.gov.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  http://www.zus.pl

Krajowa Rada Spółdzielcza 00-013 Warszawa, ul. Jasna 1  http://www.krs.org.pl

– Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej z siedzibą w Milanówku

    05-822 Milanówek, ul. Stefana Okrzei 1, skr. poczt. 164

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich  http://www.sap.waw.pl