kasy fiskalne

Sprzedaż w sieci a kasa fiskalna

Rozliczenie dochodu z e-handlu zależy od tego czy jest to transakcja incydentalna , czy też w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

Sprzedaż dla osób fizycznych (przy sprzedaży przez Internet-jest to przeważający klient) powinna być ewidencjonowana przy użyciu kasy rejestrującej. Dotyczy to również podatników korzystających ze zwolnienia z VAT dla drobnych przedsiębiorców, mimo że wówczas ewidencjonowana sprzedaż nie jest opodatkowana VAT.

Ze zwolnienia z obowiązku rejestrowania sprzedaży na kasie mogą korzystać te osoby, u których sprzedaż na rzecz osób fizycznych nie przekroczyła w trakcie roku 40 tys.zł i wcześniej nie powstał obowiązek stosowania kasy rejestrującej. W przypadku podatników rozpoczynających sprzedaż w  danym roku podatkowym limit ten wynosi 20 tys.zł .

Rozporządzenie Ministra Finansów  z 26 lipca 2010r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas przewiduje zwolnienia przedmiotowe. Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem  poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, podlega zwolnieniu pod warunkiem, że w przeprowadzonej ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję wynika jednoznacznie jakiej dostawy dotyczyła zapłata.

Powyższe zwolnienie przedmiotowe nie ma zastosowania w przypadku sprzedaży takich towarów:
  • sprzęt radiowo – telewizyjny;
  • sprzęt telekomunikacyjny;
  • sprzęt fotograficzny (z wyłączeniem akcesoriów do sprzętów i wyposażenia fotograficznego);
  • wyroby z metali szlachetnych klub z udziałem tych metali;
  • części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli);
  • przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego, w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie: płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridżów.

Wymienione wyżej towary należy zawsze ujmować przy użyciu kasy rejestrującej w razie sprzedaży na rzecz osób fizycznych.