koszty

Podatek w grudniu

W grudniu po raz pierwszy przedsiębiorcy nie zapłacą podwójnej zaliczki na podatek dochodowy.

Za miesiąc grudzień zaliczkę na podatek dochodowy należy wpłacić  do 21 stycznia 2013 roku.

Dodatkowo podatnik nie będzie musiał płacić w ogóle zaliczki za miesiąc grudzień, jeśli w terminie jej zapłaty złoży zeznanie roczne i wpłaci podatek.

Wprowadzone zmiany związane z zapłatą zaliczki za miesiąc grudzień w porównaniu do lat ubiegłych, pozwolą inaczej zaplanować koszty firmy w ostatnich miesiącach roku.

Koszty używania pojazdów prywatnych do celów służbowych od 01.01.2012

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotów kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002r. nr 27, poz.271 ze zm.) obowiązują stare stawki z 14-11-2007r. Ministerstwo Infrastruktury nie planuje wprowadzenia nowego projektu  dotyczącego zmiany stawek  za km rozporządzenia z data wsteczną. Tak więc bieżące rozliczenia tzw. kilometrówki dokonujemy na starych zasadach , natomiast nowe korzystniejsze stawki będzie można stosować dopiero na bieżąco.

Projekt rozporządzenia przewiduje następujące stawki (obecnie projekt znajduje się na etapie konsultacji społecznych) :

 

 

Stawka za 1 km przebiegu:

Nowe stawki od 1.01.2012 r.

obecne stawki

a) samochodu osobowego
– o pojemności skokowej silnika do 900 cm3
– o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3

0,97 zł
1,01 zł

0,5214 zł
0,8358 zł

b) motocykla

0,92 zł

0,2302 zł

c) motoroweru

0,81 zł

0,1382 zł

 

 

Źródło:http://admeria.pl/2011/09/wysokosc-stawki-za-1-km-przebiegu-pojazdu-w-2012-r/ 

Jednak musimy pamiętać o  maksymalnych miesięczych limitach przewidzianych również w tym rozporządzeniu. Uzależnione są one od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w której pracownik jest zatrudniony. Limit wynosi dla:

 

  • 300 km – do 100 tys. mieszkańców
  • 500 km – ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców
  • 700 km – ponad 500 tys. mieszkańców.

 

*) aktywny formularz do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów znajduje się w niezbędniku przedsiębiorcy