księgi handlowe

Księgi rachunkowe – nowy limit

Przedsiębiorstwa które w 2012 r. osiągnęły przychody netto o wartości 4 936 560 zł od 1 stycznia 2013 będą miały obowiązek założyć księgi rachunkowe.

Limit przychodów to wynik przeliczenia wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz.1223 z późn. zm.), tj. 1,2 mln euro po kursie z 30 września.

Dla porównania limit dla roku 2012  wynosi 5 293 440 zł.