samochód prywatny

Koszty używania pojazdów prywatnych do celów służbowych od 01.01.2012

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotów kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002r. nr 27, poz.271 ze zm.) obowiązują stare stawki z 14-11-2007r. Ministerstwo Infrastruktury nie planuje wprowadzenia nowego projektu  dotyczącego zmiany stawek  za km rozporządzenia z data wsteczną. Tak więc bieżące rozliczenia tzw. kilometrówki dokonujemy na starych zasadach , natomiast nowe korzystniejsze stawki będzie można stosować dopiero na bieżąco.

Projekt rozporządzenia przewiduje następujące stawki (obecnie projekt znajduje się na etapie konsultacji społecznych) :

 

 

Stawka za 1 km przebiegu:

Nowe stawki od 1.01.2012 r.

obecne stawki

a) samochodu osobowego
– o pojemności skokowej silnika do 900 cm3
– o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3

0,97 zł
1,01 zł

0,5214 zł
0,8358 zł

b) motocykla

0,92 zł

0,2302 zł

c) motoroweru

0,81 zł

0,1382 zł

 

 

Źródło:http://admeria.pl/2011/09/wysokosc-stawki-za-1-km-przebiegu-pojazdu-w-2012-r/ 

Jednak musimy pamiętać o  maksymalnych miesięczych limitach przewidzianych również w tym rozporządzeniu. Uzależnione są one od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w której pracownik jest zatrudniony. Limit wynosi dla:

 

  • 300 km – do 100 tys. mieszkańców
  • 500 km – ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców
  • 700 km – ponad 500 tys. mieszkańców.

 

*) aktywny formularz do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów znajduje się w niezbędniku przedsiębiorcy