ubezpieczenie zdrowotne

Za styczeń 2012 zapłacimy nowe składki ZUS

Składki zus za miesiąc styczeń 2012 płatne do 10 -tego lutego

Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych zasad opłacania składek, są wyższe po zmianie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

  • Składka na ubezpieczenie społeczne łącznie z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym:    51 – 133,39 zł
  • Składka na ubezpieczenie zdrowotne :  52 – 254,55 zł

Razem składki za miesiąc styczeń łącznie z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym: 387,94 zł


  • Składka na ubezpieczenie społeczne  bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego: 51 – 122,36 zł
  • Składka na ubezpieczenie zdrowotne :  52 – 254,55 zł

Razem składki za miesiąc styczeń bez składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe: 376,91 zł

 

Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych  za miesiąc styczeń 2012 wynoszą:

  • Składka na ubezpieczenie społeczne łącznie z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym: 51- 627,07 zł
  • Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 52 – 254,55zł
  • Składka na fundusz pracy: 53 – 51,83 zł

Razem składki za miesiąc styczeń łącznie z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym : 933,45 zł

 

  • Składka na ubezpieczenie społeczne  bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego: 51 – 575,24 zł
  • Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 52 – 254,55 zł
  • Składka na fundusz pracy: 53 – 51,83 zł

Razem składki za miesiąc styczeń bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego: 881,62zł